Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδας για Μηχανές Αναζήτησης SEO

Η βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας για τις μηχανές αναζήτησης είναι σίγουρα από τους θεμέλιους λίθους του ψηφιακού μάρκετινγκ. Είναι η τεχνική που εφαρμόζεται και αποτελείται από ένα σύνολο ενεργειών σε πολλά επίπεδα, έχοντας ως τελικό σκοπό την εξασφάλιση όσο το δυνατόν υψηλότερων θέσεων στα οργανικά αποτελέσματα των αναζητήσεων μέσω των μηχανών αναζήτησης (π.χ. Google, Yahoo).

Επιστροφή